Dziennik Claudela (III)

Gustaw Doré: Piekło

Gustaw Doré: Piekło

A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło»” (J 6,12), aby nie rozproszyły się nadaremno cząstki nauki chrześcijańskiej pozostałe u agnostyków i protestantów.

***

Claudel porównuje postęp, który robimy dzięki własnym wysiłkom do pracy wioseł, a rozwój, który zawdzięczamy interwencji Ducha Świętego, do pracy żagla. Przyrównuje Pismo święte do negatywu, który prześwietlony światłem wiary, odbija na duszy ludzkiej pozytyw.

***

Gustaw Doré: Dante

Gustaw Doré: Dante

Człowiek mógł się rozgościć w raju wyłącznie pod warunkiem, że wyrzeknie się wiedzy o różnych sprawach, i że nie będzie kontemplował zła, ani się w nim rozsmakowywał. A jednak drzewo poznania dobrego i złego nieustannie kusi pielgrzymujących do raju i łudzi swoim szczególnym aromatem.

***

Wiedza odpowiada na pytanie „jak”, a więc odwraca się od Stwórcy, pragnie spoglądać na stworzenie, podczas gdy Bóg nie chce, aby na nie patrzono, gdyż ciekawość „jest zamachem na wstydliwość Bożą”.

***

Bóg nakłada nam ręce na oczy i oto widzimy ludzi takich, jakimi są w istocie: podstępnych, niegodziwych i pełnych kłamstw. Jakże zdołają się sami wybawić?

***

Gustaw Doré: Piekło (XXI)

Gustaw Doré: Piekło (XXI)

Modlitwa jest wysiłkiem duszy do przeobrażenia się w doskonały obraz Boga. W jej trakcie dusza prosi Boga, aby przyszedł z pomocą Bogu.

***

Jezus zamienił wodę w wino, podczas gdy naturaliści i bezbożnicy atakujący Biblię, zamieniają wino w wodę.

***

Gustaw Doré: Powrót szpiegów z Ziemi Obiecanej

Gustaw Doré: Powrót szpiegów z Ziemi Obiecanej

Nie można równocześnie słuchać Boga i człowieka – autora i kopisty.

***

Kontemplujący musi zapomnieć nie tylko o swoim ciele, ale także o duszy.

Paul Claudel: „Święci to sól Nieba”.

***

Umiłowanie Boga nie jest kwestią uczuć, ale sprawą dobrej woli.

***

Chrystus umierając na krzyżu pochyla głowę nisko ku ziemi. Ale my, jak spostrzega autor „Zwiastowania”, jesteśmy krzyżowani twarzą do drzewa, a kiedy umieramy, nasze głowy przechylają się do tyłu, ku niebu.

***

Gustaw Doré: Lucyfer

Gustaw Doré: Lucyfer

Żywot przyszły nie jest gnuśnym i niezobowiązującym wypoczynkiem. To organiczne pochłanianie Boga, twarzą w twarz, niezbędne jak zwykły oddech. To kształtowanie ciała na obraz Boga.

***

Nic bardziej nie wyniszcza ludzkości aniżeli humanitaryzm.

***

Gustaw Doré: Saul i wiedźma z Endor

Gustaw Doré: Saul i wiedźma z Endor

Żyjąc w świecie, chrześcijanin zachowuje ustawiczną czujność, „żeby się nie przypalić”.

***

Poszukiwanie doskonałości samej w sobie ma coś szatańskiego.

***

Im bardziej uwalniamy się od samych siebie, tym więcej miejsca robimy dla Boga. Tak jak bajkowa Ośla Skórka, która odrzuca swoją zwierzęcą powłokę, aby przygotować dla swoich ramion miejsce na królewski płaszcz.

***

Niewierzący zrywają myślowo i uczuciowo z całą minioną ludzkością i częścią ludzkości obecnej. To, co dla chrześcijan stanowi skarb i tradycję, jest dla pozbawionych wiary z gruntu martwe, jest wyłącznie „splotem baśni”. Wydają się tak rozumni, a przecież odrzucając wiarę w Boga, czynią nim przypadek i konieczność.

***

Gustaw Doré: Raj (XXXI)

Gustaw Doré: Raj (XXXI)

Chrystus smakuje w nas, a my w Nim.

***

Człowiek nie po to został stworzony, aby zabawiać się muzyką albo oddawać mdłym marzeniom, bo nie muzyki i nie marzeń potrzebuje, ale rzeczywistości, istniejącej substancji, która nie zawsze jest tylko piękna. Człowiek jest stworzony dla czego innego, aniżeli zewnętrzne piękno – dla przyczyny tego piękna.

***

Chrystus jest z nami: Aby zmartwychwstać, wystarczy tylko umrzeć.

***

Gustaw Doré: Raj (V)

Gustaw Doré: Raj (V)

Chrystus jest królem, posiada berło, które jest trzciną oraz koronę, która jest koroną cierniową.

***

Nie potrzebujemy sprawiedliwości, ale łaski. Nie przygotowujemy się do śmierci, ale odrywamy się od życia.

***

Bóg stworzył świat, aby świat dalej tworzył się sam – „Bóg sprowokował go”.

***

Kochać to przyczyniać się do ogołocenia samego siebie, to pozbawiać się dla Boga wszystkiego, co Bogiem nie jest. Ale co nie jest Bogiem – oprócz grzechu – albo pochodzi nie od Boga? Stanowimy zawsze część Jego wieczności i nigdy nie przestaniemy być jej częścią.

***

Gustaw Doré: Piekło (XXXI)

Gustaw Doré: Piekło (XXXI)

Współczesna filozofia zapewnia, że Bóg umarł, zapominając przy okazji, iż posiada On zwyczaj zmartwychwstania trzeciego dnia.

***

Dzieci powinny zarażać się religią od otoczenia tak, jak zarażają się chorobami zakaźnymi.

***

Gustaw Doré: Potop

Gustaw Doré: Potop

Rozmnażania się i czynienia sobie ziemi poddaną nie należy interpretować wyłącznie w kategoriach posiadania dzieci. To pomnażanie i zwielokrotnianie sił za pomocą inteligencji.

***

Ciało widzi tylko skutki, podczas gdy duch obserwuje przyczynę.

***

Malarstwo po porzuceniu Boga wespół z innymi sztukami „ewoluuje ku niebytowi”.

Paul Claudel: „Sztuka może rozkwitnąć w ogrodzie, ale nie na betonie”.

***

Gustaw Doré: Czyściec (XII)

Gustaw Doré: Czyściec (XII)

Surowość i nieugiętość siłą rzeczy prowadzą do zwyrodnienia. Jest to postawa bierna, obronna i wsteczna.

***

Nie posiadamy prawdy – to prawda nas posiada.

***

Z wiekiem tracimy coraz więcej wad – nie są one nam już do niczego potrzebne.

***

Droga do piekła jest tak wygodna i szeroka, że trudno ją nazwać zwykłym traktem; to raczej zbocze, po którym się staczamy. Zresztą piekło nie jest miejscem, ale stanem duszy.

***

Gustaw Doré: Czyściec (IV)

Gustaw Doré: Czyściec (IV)

Asceza: rzucenie wszystkiego dla Boga i uwolnienie się raz na zawsze od wszelkich trosk codzienności, ale także przyjęcie świata takim, jaki jest, nie wypierając się żadnego ze świeckich obowiązków, rodziny, rzemiosła i usług, pozostanie im wiernym w sercu, służenie Bogu na tym miejscu, które dla nas wybrał.

© Andrzej Osiński

Reklamy
Published in: on 16 marca 2013 at 9:22  Dodaj komentarz  
Tags: ,

The URI to TrackBack this entry is: https://andrzejosinski.wordpress.com/2013/03/16/dziennik-claudela-iii/trackback/

%d blogerów lubi to: