Dziennik Claudela (IV)

Paolo Veronese: Ukrzyżowanie

Paolo Veronese: Ukrzyżowanie

Bóg stworzył niebo i ziemię po to, aby mu wiernie służyły, to znaczy po to, aby go naraz znać i kochać.

***

Jezus nie zwyciężył świata odwracając się od niego plecami – On go pokonał wznosząc się ponad niego i pokazując mu jego istotę w sobie. Nie po to przyszedł na ziemię, aby pozwolić jej na ostatnie słowo.

***

Paolo Veronese: Adoracja Magów

Paolo Veronese: Adoracja Magów

Paul Claudel spostrzega, że Pismo Święte nie jest zwyczajnym zbiorem praw, ale wspaniałą budowlą, którą należy nie tylko wielbić, ale w której potrzeba zamieszkać, i dla której świat jest stworzony, by ją podpierać i ozdabiać.

***

Syn jest autentycznym dobrem przekazanym nam przez Ojca, tym, w którym On sobie upodobał.

***

Psalmista przebiega papier ruchem podobnym do pióra, pozostawiając za sobą trwałe i niezniszczalne znaczenie.

***

Biblia jest księgą, która nas zmusza do słuchania i rozumienia tego, co natura wyprawia na naszych oczach, o czym przemawia i co czyni.

***

Paolo Veronese: Wesele w Kanie

Paolo Veronese: Wesele w Kanie

Testament człowieka jest „prawdziwym pamiętnikiem kogoś, kto uczynił się sam przedmiotem swojej opowieści” (P. Claudel), jest dokumentem kogoś, kto przestał już tu przebywać i kto raz na zawsze został oddzielony od swego dziedzictwa. Tymczasem testament Boga jest zapisem dłużnym Tego, kto nie przestaje nam towarzyszyć swoją wolą i kto jest obecny pod postacią wszystkich dóbr, z których nam wolno korzystać.

***

Wszyscy zostaliśmy wezwani na pomoc Bogu zgodnie z naszą pozycją w czasie, w jakim żyjemy i adekwatnie do naszego powołania w Kościele.

***

Paolo Veronese: Wizja św. Heleny

Paolo Veronese: Wizja św. Heleny

Historia zaczyna się od krzyża unoszącego się nad Kalwarią, który nie przestaje przyciągać do siebie ludzi, narody i zdarzenia. Historia rozwija się od końca.

***

Bóg pragnie nam objawić swoje sprawy szeptem.

***

Ludzie i wypadki służą wyłącznie do oddania świadectwa Bogu. Nawet najnędzniejszy byt został oznaczony Jego pieczęcią. W człowieku ta pieczęć jest Jego ukrytym wizerunkiem.

***

Królewskiego kapłaństwa nie odmówiono żadnemu z chrześcijan. Jesteśmy kapłanami i równocześnie świątyniami Boga.

***

Paolo Veronese: Młodość pomiędzy cnotą a występkiem

Paolo Veronese: Młodość pomiędzy cnotą a występkiem

Oddajemy się byle komu, jednogodzinnym i jednodniowym ideom, wymyślanym w imieniu ludzkości, a zapominamy imienia Boga, świętego miana, które wielu przypomina sobie wyłącznie po to, aby mu bluźnić.

***

Bóg przybierając postać człowieka, zainwestował w ludzkość pewien kapitał; przyniósł w posagu wszystkie swoje dobra, podzielił się bezwarunkowo tym co miał, łącznie z własnym imieniem.

***

Paolo Veronese: Pieta

Paolo Veronese: Pieta

Gdyby nie Chrystus, który przyszedł nam powiedzieć, po co żyjemy, gdyby nie Ten, który obdarzył nas swoim istnieniem, żylibyśmy nie wiedząc w ogóle po co, nie moglibyśmy poznać sensu.

***

Aż do momentu renesansu cała literatura, myśl i sztuka były niekończącym się, żarliwym dyskursem z jedną niewyczerpaną księgą.

***

Biblia nie jest zbiorem przypadkowych elementów, ale inteligentną budowlą skomponowaną z rozumnych elementów, a w gruncie rzeczy żywą istotą, wzrastającą i rozwijającą się na naszych oczach, „jak żołądź, który od początku wie, że będzie dębem” (P. Claudel).

***

Paolo Veronese: Św. Antoni przemawiający do ryb

Paolo Veronese: Św. Antoni przemawiający do ryb

Nie jest prawdą, że to my badamy Pismo Święte. To raczej ono nas bada i, uwzględniając mijające wieki i pokolenia, znajduje dla każdego z nas właściwe mu pytanie. A my w bezbrzeżnym uwielbieniu, wytrwale od niego się oddalamy.

***

Nie interesuje nas tyle samo zrozumienie świata, co jego opanowanie i podbicie, wiedza o tym, w jaki sposób go wykorzystać, podporządkować i wyzyskać. I oto zmniejszamy naszą wrażliwość wobec pytania: dlaczego? na rzecz najczystszej ciekawości: w jaki sposób?

***

Paolo Veronese: Chrzest Chrystusa

Paolo Veronese: Chrzest Chrystusa

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).

Droga jest całokształtem środków, jakie zostały nam dane, abyśmy się nimi posługiwali, prawda jest rozpatrywanym celem, a życie to osoba, która została w nas wzbudzona w pełnej przytomności i energii po to, aby odpowiedzieć na skierowane do nas wezwanie.

***

Nie istnieje jednostka, która byłaby zdolna istnieć sama, bez konotacji i pobudek, i bez wszelkiego rodzaju przyczyn ją poprzedzających, potrzeb przed sobą i zobowiązań wobec otoczenia.

***

Przemijając oddajemy świadectwo temu, co nie przemija.

***

Paolo Veronese: Nawrócenie św. Magdaleny

Paolo Veronese: Nawrócenie św. Magdaleny

Należy ziemię czynić sobie poddaną, przy czym nie chodzi tu wyłącznie o opanowanie jej w kategoriach materialnych, wykarczowanie, uporządkowanie, wykorzystanie wszelkich zasobów i wkład pożytków ze strony nauki. Chodzi tu raczej o odnowę i ożywienie, o oświecenie drzemiącej w nas istoty, i chodzi także o brata, którego potrzebujemy i który nas potrzebuje, o „nową twarz, aby nas słuchała, i o głos, który nam ma odpowiadać”.

***

Paolo Veronese: Mistyczne małżeństwo św. Katarzyny

Paolo Veronese: Mistyczne małżeństwo św. Katarzyny

Przyszłość jest kartą atutową w naszym życiu. Jest ona zawsze na pierwszym miejscu i teraźniejszość gra wobec niej rolę wyłącznie wstępną.

***

Wpatrywanie się jest źródłem kontemplacji, kontemplacja zaś przyczyną zrozumienia. Przez zrozumienie osiągamy zjednoczenie, a przez zjednoczenie – upodobnienie.

***

Wszystko, co istnieje, i co dzieje się w świecie, egzystuje i dzieje się wyłącznie przez Chrystusa. Nie istnieje nic, co nie byłoby głębszym symbolem i nie zachodzi nic, co nie byłoby jakąś przenośnią, a Pismo Święte jest jednocześnie słownikiem i opisem wydarzeń.

***

Paolo Veronese: Chrzest i kuszenie Chrystusa

Paolo Veronese: Chrzest i kuszenie Chrystusa

Szatan nie jest autorem własnego istnienia i nie jest stwórcą czegokolwiek. Jest jednak – jak zaznacza Claudel – uzurpatorem, złodziejem i „fabrykantem prawdy”, czyli kłamstwa na swój osobny użytek. Nie tylko jest on złem, ponieważ nie jest dobrem, nie tylko jest ciemnością, ponieważ nie jest światłem, ale jako książę tych ciemności, kieruje on je przeciwko światłu.

***

Bóg nigdy nie uprawiał sztuki dla sztuki. Każdy byt jest bezpośrednio z Niego, przez Niego i z Nim.

***

Paolo Veronese: Jezus pośród uczonych

Paolo Veronese: Jezus pośród uczonych

Zło moralne jest wyrazem zła fizycznego.

***

Szatanowi udaje się umknąć przed Bogiem, ale nie może uciec przed sobą samym.

***

Paolo Veronese: Św. Jan Chrzciciel

Paolo Veronese: Św. Jan Chrzciciel

Bóg bada jaki użytek czyni obdarowany z jego darów intelektu, a zwłaszcza z umiejętności rozróżniania i klasyfikowania.

***

Życie można potraktować jako sposób umierania.

***

Darów Boga nie można w żaden sposób cofnąć. Człowiek nie może już przestać być człowiekiem.

© Andrzej Osiński

Reklamy
Published in: on 16 marca 2013 at 10:01  Dodaj komentarz  
Tags:

The URI to TrackBack this entry is: https://andrzejosinski.wordpress.com/2013/03/16/dziennik-claudela-iv/trackback/

%d blogerów lubi to: