Dialogi karmelitanek

Franz Anton Maulbertsch: Ostatnia wieczerza

Franz Anton Maulbertsch: Ostatnia wieczerza

Istnieje tylko jeden poranek: ten Wielkanocny, a każda noc, w jaką wkraczamy, jest „nocą przenajświętszej Agonii” (G. Bernanos).

***

Aby odznaczać się jakimś przymiotem, trzeba nasamprzód wiedzieć ile się jest w ogóle wartym.

***

Giovanni Battista Pittoni: Św. Elżbieta rozdzielająca jałmużnę

Giovanni Battista Pittoni: Św. Elżbieta rozdzielająca jałmużnę

Bezmiar nieba zawarty w kropli wody.

***

Słabość naszej natury nie jest zwyczajnym wybrykiem świata, upokorzeniem, które narzuca niezrozumiały Bóg, lecz znakiem woli i miłości, nie biednym wstydem, ale chwałą.

***

Istnieje kilka rodzajów odwagi, z których stawianie czoła karabinom jest tylko jednym, zresztą nie najświetniejszym. Innym jest wyzucie się ze wszystkiego i poświęcenie przywilejów po to, by żyć wśród najuboższych, albo pod władzą ludzi, których prowadzenie się i wykształcenie są uderzająco niższe od naszego.

***

Zniechęcenie nie jest dostatecznym powodem opuszczenia tego świata, tak jak raptowna śmierć na polu bitwy nie tłumaczy braku odwagi do zaangażowania się w walkę.

***

Giovanni Battista Pittoni: Hagar na pustyni

Giovanni Battista Pittoni: Hagar na pustyni

Jakąż słodyczą napawa świadomość, że nie jesteśmy już zdolni do powrotu krocząc po drodze wyrzeczenia!

***

Sam już nie wiem czy gardzę światem czy się go w jakimś stopniu obawiam. Najbliższe prawdy byłoby stwierdzenie, że stał się on dla mnie jakby żywiołem, który mnie męczy nie pomagając żyć.

Giovanni Battista Pittoni: Serenada Dionizosa

Giovanni Battista Pittoni: Serenada Dionizosa

Współczesny kult dla jazgotu udręcza moją fizyczność, wzburzeniem napawa mnie bezwstyd i dobrowolne poddanie sfery sacrum, zakłamanie i pustka odstręczają ode mnie najlepsze towarzystwa, deprawuje mnie nawet uliczny hałas, a kiedy budzę się w nocy „nasłuchuję mimo woli poprzez firanki i zasłony odgłosów tego nigdy niezmęczonego miasta, które usypia dopiero o świcie” (G. Bernanos). Dlatego uciekam, usiłując oszczędzić mym nerwom takiej próby.

Ale po cóż miałbym oderwać się od wszystkiego, jeżeli nie jestem oderwany od siebie samego, to znaczy o mego własnego umęczenia?

***

Gwałt zadany naturze skutkuje brakiem naturalności, a Bóg nie żąda od nas, abyśmy odgrywali przed Nim komedię, ale abyśmy Mu godnie służyli.

***

Franz Anton Maulbertsch: Józef i jego bracia

Franz Anton Maulbertsch: Józef i jego bracia

Wzrastanie wzwyż nie jest jedynym źródłem przekroczenia miary, także chęć zajęcia najdostatniejszego miejsca nosi w sobie ryzyko jej zniekształcenia. Otóż w dziedzinie pokory, jak i we wszystkim, nadmiar kreuje pychę, która jest tysiąckroć subtelniejsza i bardziej wyrafinowana od zwyczajowej pychy świata, jaka jest jedno próżną chwałą.

***

Złudzenia co do rzeczywistości są najbardziej niebezpiecznym przejawem naszych rachub.

***

Franz Anton Maulbertsch: Edukacja Maryi

Franz Anton Maulbertsch: Edukacja Maryi

Bóg nie pragnie wypróbowania naszych sił – On żąda naszej słabości.

***

Modlitwa jest usprawiedliwieniem naszego istnienia.

***

Zadaniem osób konsekrowanych nie jest zażywanie pokoju, spożywanie jego owoców tu i teraz, ale wysiłek wyjednania go dla bliźnich.

***

Bóg we wszelkich okolicznościach strzeże naszego honoru. Dla nas, członków Kościoła, istnieje także prawo do dumy czysto ludzkiej, tak jak Stare Przymierze i Zakon istniały nadal dla Pana i Jego apostołów. I nie żyjemy po to, aby tę starą dumę znieść, lecz by ją wypełnić, ubogacić.

***

Franz Anton Maulbertsch: Nawiedzenie Elżbiety

Franz Anton Maulbertsch: Nawiedzenie Elżbiety

Przede wszystkim nigdy nie pogardzać sobą.

***

Każdy sobie tworzy taki obraz Boga i Kościoła, na jaki go stać.

***

Franz Anton Maulbertsch: Apoteoza

Franz Anton Maulbertsch: Apoteoza węgierskich świętych

Lepiej w ogóle nie wierzyć w Boga niż „wierzyć w Boga mechanika, geometrę i fizyka” (G. Bernanos), albowiem świat nie jest mechanizmem ani figurą geometryczną, tak jak Bóg nie jest nauczycielem z linią w ręku czy naukowcem uzbrojonym w mikroskop.

***

Sądzimy, śmiemy przypuszczać, że radości i smutki są rozdzielone przypadkowo, a nie logicznie, według miary. Lecz to, co my w szaleństwie zwiemy przypadkiem, czyż nie jest raczej logiką Boga?

***

Nikt nie umiera tylko za siebie, lecz odchodzimy jedni za drugich, a może nawet jedni w miejsce drugich.

***

Modlitwa jest obowiązkiem, męczeństwo – nagrodą.

***

Franz Anton Maulbertsch: Pastoralna serenada

Franz Anton Maulbertsch: Pastoralna serenada

Prawdziwa pokora jest przede wszystkim godnością i roztropnością, wzniesieniem się ponad pychę, a nie zsunięciem na kolana. Honor przemawia głośniej niż strach.

***

Ostatecznie męczeństwo nie polega na tym, by płonąć, ale by zostać spopielonym z miłości do Chrystusa.

***

Giovanni Battista Pittoni: Śmierć Józefa

Giovanni Battista Pittoni: Śmierć Józefa

Jakże często Bóg oddaje swój sztandar w dłonie najuboższego, najsłabszego.

***

Powołaniem chrześcijanina nie jest przeciwstawienie się niesprawiedliwości, ale jej ekspiacja, uiszczenie za nią okupu. A że nie posiadamy nic prócz naszych najnędzniejszych istnień, sami staliśmy się tą żertwą.

***

Bóg nie udziela odwagi z dnia na dzień, grosz po groszu.

***

Pogarda, tak jak męczeństwo, przychodzą do nas w swoim czasie.

***

Anton Rafael Mengs: Odarcie z szat

Anton Rafael Mengs: Odarcie z szat

Kiedy życie zostało zdewaluowane do śmieszności i nie jest warte więcej niźli news, wówczas jedynie śmierć przejawia jakąś wartość.

© Andrzej Osiński

Published in: on 16 lipca 2012 at 10:05  Dodaj komentarz  
Tags: , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://andrzejosinski.wordpress.com/2012/07/16/dialogi-karmelitanek/trackback/

%d blogerów lubi to: